วิสัยทัศน์:พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน
เมนูหลัก
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลค่าตอบแทนบุคลากร
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
กระดานถาม-ตอบ
 
เข้าระบบ
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
1. แจ้งการใช้ฐานข้อมูล MIS

หน้า: [1] ทั้งหมด: 1 รายการ

Copyright@Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 3.0
.